Overslaan naar content

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Bij Groenhuysen hebben we maar liefst 11 vakgroepen die samen de afdeling Behandeling & Begeleiding vormen. Iedere vakgroep bestaat uit behandelaren die breed kijken naar ouder worden en nauw samenwerken. Samenwerken vinden wij bij Groenhuysen iets vanzelfsprekends. Door samen te werken, kunnen we de ouder wordende klanten nog beter helpen.

Wie zijn al die behandelaren?

Geriatrisch Verpleegkunde

De Geriatrisch Verpleegkundige ziet de mensen thuis. Zij zijn de regisseur voor de thuiswonende oudere en schakelen verschillende behandelaren in, zodat ze langer zelfstandig kunnen functioneren en thuis kunnen blijven wonen. Ook coachen zij collega’s in de thuiszorg.

Geestelijk Verzorger

De Geestelijk Verzorger is betrokken in begeleiding, hulp en advies bij levensvragen. In gesprekken en soms met rituelen wordt men gehoord en begeleid om om te gaan met hun vragen.

Logopedist

Het vakgebied van de logopedie is veel breder en meer omvattend dan veel mensen weten.

Een Logopedist behandelt aandoeningen op het gebied van stem, taal, spraak, slikken én gehoor.

Ergotherapeut

Bij de Ergotherapeut kunnen onze cliënten terecht voor vragen/problemen die zij ervaren tijdens het uitvoeren bij dagelijkse activiteiten.

Psychologen

De Psycholoog is vooral gericht op de het gedrag van onze bewoners. Jouw visie en adviezen helpen de bewoners en je collega's in de zorg!

Beweegagoog

Voor het bevorderen van beweging zijn de Beweegagogen actief met bewoners.

Vaktherapeut

Gaat verbaal uiten niet zo goed? Dan kunnen de Vaktherapeuten met oefeningen zoals dans, muziek, schilderen etc. begeleiding en behandeling bieden.

Diëtist

De Diëtisten zijn onze specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.

Fysiotherapeut

De Fysiotherapeut is vooral gericht op de mobiliteit en conditie van onze bewoners.

Verpleegkundig Specialist

zijn gespecialiseerd in behandeling van ouderen en chronisch zieken. Zij bekijken de gezondheidsklachten, behandelen en geven medisch advies waar het zorgteam of andere behandelaren mee verder kunnen. 

Specialist Ouderengeneeskunde

zijn gespecialiseerd in behandeling van ouderen en chronisch zieken. Zij bekijken de gezondheidsklachten, behandelen en geven medisch advies waar het zorgteam of andere behandelaren mee verder kunnen. 

Reis mee met Groenhuysen

Werk jij graag in een omgeving waar prettig samengewerkt wordt? Ga dan met Groenhuysen op reis! Met ruim 20 locaties in en rondom Roosendaal of de Thuiszorg is er altijd een werkplek dichtbij. Daarin komen verschillende doelgroepen terug, denk daarbij aan parkinson, psychogeriatrische zorg, somatiek en niet-aangeboren hersenletsel.

Wij vinden het belangrijk om een fijne werkgever te zijn, waar plezier in je werk telt, waar jij je gezien en gehoord voelt en je deel uitmaakt van een samenwerkend team. Kom als behandelaar bij ons werken, stagelopen, een onderzoek verrichten of promoveren.

Wil je meer weten over werken bij Groenhuysen? Of ben je nieuwsgierig naar onze openstaande vacatures? Bekijk ons actuele vacatureaanbod of stuur een open sollicitatie