Overslaan naar content

Algemene info

Regionaal Behandelcentrum Wiekendael is een expertisecentrum met een regionale functie en biedt deskundigheid op verschillende terreinen.

Omvang

Wiekendael bestaat uit diverse specialistische afdelingen: geriatrische revalidatiezorg (GRZ), gerontopsychiatrie, hospice roosdonck, crisiszorg, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en het Parkinsonhuys.

Het Parkinsonhuys

Het Parkinsonhuys is een expertise- en kenniscentrum voor cliënten met Parkinson in diverse stadia. Slechts op enkele plekken in Nederland wordt er specialistische zorg in ieder stadia geboden aan mensen met de ziekte van Parkinson. Het Parkinsonhuys heeft 3 verschillende afdelingen: Groenpark, Revapark en de dagbehandeling.

NAH

Dit is een verblijfslocatie voor ouderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die een traumatisch- of niet traumatisch hersenletsel hebben met lichamelijke stoornissen in combinatie met cognitieve- en/of gedragsproblematiek.

Gerontopsychiatrie

Centrum Gerontopsychiatrie biedt een beschermde woonomgeving voor ouderen met lichamelijke en psychiatrische problematiek.

Groenhuysen werkt voor deze zorg nauw samen met GGZ West-Noord-Brabant.

Crisiszorg & Observatie

Deze afdeling kun je onderverdelen in Eerste Hulp Kwetsbare Ouderen (EHKO) en Observatie.

EHKO, ook wel crisiszorg genoemd, is bedoeld voor ouderen die spoedzorg nodig hebben. De afdeling Observatie is om te observeren, motiveren en de zelfredzaamheid stimuleren van kwetsbare ouderen met somatische en/of psychische en/of cognitieve problemen, waarbij er een tijdelijke opname behoefte is van maximaal drie maanden.

GRZ

De afdeling GRZ staat voor geriatrische revalidatiezorg. Hier revalideren cliënten van een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct, ook wel CVA genoemd. Dit gebeurt vanuit een nauwe samenwerking met collega’s, behandelaren en diverse ketenpartners, waaronder het Bravis Ziekenhuis.Hospice Roosdonck

Bij Hospice Roosdonck worden onze terminaal zieke bewoners tot hun overlijden in een warme, huiselijke sfeer verzorgd. Hospice Roosdonck maakt ook deel uit van het Regionaal Palliatief Centrum, waardoor het ook een onderzoeks- en een opleidingscentrum is.

Werken op deze locatie

Op locatie Wiekendael kom je terecht op een locatie die altijd in beweging is! In totaal werken hier zo’n 250 medewerkers, verdeeld over alle afdelingen.

Als medewerker kom je in één van de specialistische teams terecht, waarbij passie, kwaliteit, samenwerken en enthousiasme centraal staan voor het werken binnen locatie Wiekendael. Elk team heeft uiteindelijk wel een eigen karakter en uitstraling, omdat we mensen ook echt in hun kracht willen zetten. Welk team en afdeling past het best bij jou?Ontmoet jouw team

Bekijk de Facebookpagina van Wiekendael om een indruk te krijgen over hoe is het om hier te werken.