Overslaan naar content

Algemene info

Het Parkinsonhuys is een expertise- en kenniscentrum voor cliënten met Parkinson in diverse stadia. Slechts op enkele plekken in Nederland wordt er specialistische zorg in ieder stadia geboden aan mensen met de ziekte van Parkinson, waaronder dus bij Het Parkinsonhuys op locatie Wiekendael!

Omvang

Het Parkinsonhuys heeft 3 verschillende afdelingen die nauw met elkaar samenwerken: Groenpark (langdurig verblijf), Revapark (kort verblijf) en de Dagbehandeling

  • Groenpark: daar wonen 24 bewoners.

  • Revapark: daar is ruimte voor 11 cliënten.

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling komen cliënten met Parkinson die nog thuis wonen en zijn doorverwezen vanuit de poli in het ziekenhuis of door de huisarts. Cliënten volgen gedurende de dagbehandeling diverse therapieën met als doel om langer thuis te kunnen wonen. Hierbij kun je denken aan boksen en dansen, maar ook gesprekken met een psycholoog. Hier worden de ontwikkelingen geobserveerd.

Revapark

Indien een cliënt niet voldoende baat meer heeft bij de dagbehandeling wordt hij of zij tijdelijk opgenomen op Revapark. Deze afdeling is gericht op de revalidatie van een cliënt. De medicatie wordt verhoogd of verlaagd en de effecten hiervan worden geobserveerd. Ook vanuit Revapark volgen cliënten diverse therapieën. 24/7 wordt het verloop van de ziekte in combinatie met de medicatie gevolgd.

Groenpark

Wanneer revalidatie niet meer voldoende helpt wordt een cliënt als bewoner opgenomen op Groenpark.

Hier krijgt de bewoner de benodigde zorg en wordt hij of zij begeleid naar de behandelingen. Naast zorg is het welzijn hier minstens zo belangrijk! Het doel is om het de bewoner 24 uur per dag zo comfortabel mogelijk te maken. 

Werken binnen Het Parkinsonhuys

Werken binnen Het Parkinsonhuys is zoveel meer dan (ver)zorgen alleen. Naast de zorg voor de cliënten sta je ook veel in contact met de familie en de mantelzorg. Jouw expertise zet je in om hen meer duidelijkheid te bieden over de ziekte en het ziekteverloop. Ook werk je multidisciplinair samen met alle betrokkenen in de gehele keten.

De zorg die geboden wordt, op welke afdeling dan ook, vraagt om een hechte samenwerking. Samen sta je voor de kwaliteit van zorg.

Je kunt jezelf ontwikkelen op meerdere afdelingen binnen Het Parkinsonhuys, maar je kunt jezelf ook richten op één specifieke afdeling, bijvoorbeeld Groenpark of Revapark.De baan van jouw collega's

Barbara loopt mee met Kim, Kwaliteitsverpleegkundige bij Het Parkinsonhuys.

Ontmoet jouw team

Bekijk de Instagram pagina van Het Parkinsonhuys om een indruk te krijgen over hoe is het om hier te werken.