Overslaan naar content

Eerste exemplaar 'Een barstje in de cocon' uitgereikt.

De Vrienden van Groenhuysen heeft afgelopen maandag de aftrap gegeven voor de aankleding van de recent aangelegde belevings- en bewegingstuin rond Heerma State. Er is een fundraising comité geformeerd dat voortvarend gaat proberen de nodige fondsen te verwerven. Om het initiatief kracht bij te zetten presenteerden de Vrienden samen met Groenhuysen de bijzondere bundel ‘Een barstje in de cocon’. (link) Een van de jongste bewoners, Fup Voogd, overhandigde het eerste exemplaar aan zijn kleinzoon Ramon Koole, wiens persoonlijke verhaal in het boekje is opgenomen.

De bundel bevat een scala aan ervaringen, wederwaardigheden, verzuchtingen en hartenkreten van bij de zorg in Heerma State betrokkenen. De prachtige foto’s zijn een momentopname van ernstig zieke mensen in het eindstadium van hun leven. Heerma State is hun hospice. De bewoners van Heerma State kunnen al wel vrij en blij en veilig wandelen en dwalen, maar de weidse, parkachtige tuin ligt er nog kaal bij. Er is ruim honderdduizend euro nodig om het gebied aantrekkelijk en ideaal te maken voor de 160 demente - oudere maar in toenemende mate ook jongere - bewoners. Zitjes in zon en schaduw, priëlen, een Maria-kapel, een bushalte, waterornamenten, bewegingselementen, lantaarnpalen, een plantenkas, et cetera kunnen het dementeringsproces weliswaar niet stoppen, maar prikkelende elementen geven wel een extra impuls aan de kwaliteit van het korte leven dat de bewoners nog rest. Want de beleving blijft. Groenhuysen tastte vorig jaar flink in de buidel met de aankoop van een lap grond, die met inzet van een architect verweven werd met de oude, versteende, slecht toegankelijke tuin. Het budget voor zorgcentra als Heerma State is echter zeer begrensd. Dus moet het geld dat nodig is voor welzijnsbevorderende zaken elders vandaan komen. De organisatie VOOR stelt €40.574 beschikbaar voor een project waar de wereld mooier van wordt. Heerma State dingt met ‘Barst in de cocon, ik doe er toe als mens’ mee naar dit prachtige bedrag. “Voor mensen met dementie is zelfstandig naar buiten gaan niet meer vanzelfsprekend; wij geven hun die vrijheid en beleving weer terug.”, aldus managers Karin Ernest en Mien de Jong.  Tot en met 24 april kun je via www.voor.nl/voorbeeld-projecten naar je LinkedIn of Facebookpagina om je stem uitbrengen en Heerma State helpen hun droom te realiseren. Je mag 10 punten verdelen en kan 10 punten aan Heerma State geven.