Overslaan naar content

Carriere Special: Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Wij staan in de Roosendaalse Bode met een artikel.

Wist jij dat in de begeleiding van onze ouder wordende klanten, naast het zorgteam (Helpende, Verzorgende, Verpleegkundige en Welzijnswerkers) ook diverse andere behandelaren betrokken zijn?

Bij Groenhuysen hebben we maar liefst 11 vakgroepen die samen de afdeling Behandeling & Begeleiding vormen. Iedere vakgroep bestaat uit behandelaren die breed kijken naar  ouder worden en nauw samenwerken. Samenwerken vinden wij bij Groenhuysen iets vanzelfsprekends. Door samen te werken, kunnen we de ouder wordende klanten nog beter helpen. Wie zijn al die behandelaren?

De Geriatrisch Verpleegkundige ziet de mensen thuis. Zij zijn de regisseur voor de thuiswonende oudere en schakelen verschillende behandelaren in, zodat ze langer zelfstandig kunnen functioneren en thuis kunnen blijven wonen. Ook coachen zij collega’s in de thuiszorg.

De Specialist Ouderengeneeskunde en Verpleegkundig Specialist zijn gespecialiseerd in behandeling van ouderen en chronisch zieken. Zij bekijken de gezondheidsklachten, behandelen en geven medisch advies waar het zorgteam of andere behandelaren mee verder kunnen. 

De Psychologen zijn er voor het bieden van psychische ondersteuning en het begeleiden van het zorgteam in de omgang met gedrag.

Gaat verbaal uiten niet zo goed? Dan kunnen de Vaktherapeuten met oefeningen zoals dans, muziek, schilderen etc. begeleiding en behandeling bieden.

Wanneer er communicatieproblemen zijn, komt de Logopedist in beeld. De logopedist kan taal visueel maken en kan betrokken worden bij bij kauw- en of slikproblemen.

Bij de Ergotherapeut kun je terecht voor vragen om (opnieuw) dagelijkse activiteiten in de eigen omgeving uit te blijven voeren. En lukt dat niet? Dan kijkt de Ergotherapeut naar welk hulpmiddel het meest geschikt is voor de hulpvraag van de klant. Het blijft altijd maatwerk en uitproberen! Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten  die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn.

De Fysiotherapeut, Ergotherapeut en Beweegagogen hebben veel raakvlakken, hoe mooi is het dat zij soms samen één vraag kunnen oppakken? De Fysiotherapeut is vooral gericht op de mobiliteit en conditie. Voor het bevorderen van beweging zijn de Beweegagogen actief met bewoners.

De Diëtist is specialist op gebied van voeding en diëten. Zij geven adviezen die bijvoorbeeld zorgen voor minder medicatie, betere wondgenezing, een sneller herstel, stabiele bloedsuikerspiegel en een gezond gewicht. 

De Geestelijk Verzorger is betrokken in begeleiding, hulp en advies bij levensvragen. In gesprekken en soms met rituelen wordt men gehoord en begeleid om om te gaan met hun vragen.

Kortom…door samen te werken krijg je een goed beeld van wat er nodig is om ouderen passende steun en begeleiding te geven. 

Reis mee met Groenhuysen

Werk jij graag in een omgeving waar prettig samengewerkt wordt? Ga dan met Groenhuysen op reis! Met ruim 20 locaties in en rondom Roosendaal of de Thuiszorg is er altijd een werkplek dichtbij. Daarin komen verschillende doelgroepen terug, denk daarbij aan parkinson, psychogeriatrische zorg, somatiek en niet-aangeboren hersenletsel. 

Wij vinden het belangrijk om een fijne werkgever te zijn, waar plezier in je werk telt, waar jij je gezien en gehoord voelt en je deel uitmaakt van een samenwerkend team. Kom als behandelaar bij ons werken, stagelopen, een onderzoek verrichten of promoveren. Wil je meer weten over werken bij Groenhuysen? Of ben je nieuwsgierig naar onze openstaande vacatures? Bekijk ons actuele aanbod op www.werkenbijgroenhuysen.nl of stuur een open sollicitatie.