Skip to content

Manager Zellebergenkwartier

Oudenbosch, Noord-Brabant, Nederland

Functieomschrijving

Ben jij de manager die Groenhuysen komt versterken bij de ontwikkelingen op Het Zellebergenkwartier? Middels het ontwikkelprogramma : Als je het mij vraagt, bereid je samen met collega’s de locatie voor op haar toekomstige positionering in de regio!


OVER GROENHUYSEN

Groenhuysen heeft diverse, zowel kleine als grootschalige woonvoorzieningen voor met name ouderen (vanaf 65+) in de regio Roosendaal. Groenhuysen heeft zestien centra voor Wonen & Zorg. In deze centra wonen voornamelijk somatische en psychogeriatrische cliënten met langdurig verblijf (ZZP 4 tot en met ZZP 10). Daarnaast heeft Groenhuysen een Regionaal Behandelcentrum, een dagbehandelingscentrum voor mensen met dementie op jonge leeftijd, een thuiszorgorganisatie en een hospice in beheer. Het verhuren van appartementen maakt ook deel uit van de Groenhuysen organisatie.


Met betrekking tot ‘welzijn’ heeft Groenhuysen alle dagbestedingsproducten, het Odensehuys, steunpunten en de mantelzorgondersteuning voor de gemeente Rucphen in huis. Groenhuysen heeft in samenwerking met de gemeente Roosendaal stamtafels opgezet. De stamtafel is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk. Groenhuysen staat voor “Ouder worden, jezelf blijven” en hanteert hierbij de kernwaarden Sprankelend, Lef, Nabij, Verbindend en Waardevol. Zo’n 2500 medewerkers en nog eens 800 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de 4000 klanten van Groenhuysen. De organisatie heeft een budget van € 140 miljoen.


Zie voor meer informatie over de organisatie: www.groenhuysen.nl


UITDAGINGEN

De (ouderen)zorg in Nederland kent een aantal grote uitdagingen. Met een steeds ouder wordende populatie en een krappe arbeidsmarkt, staat iedere zorgorganisatie voor een grote opgave om de zorg voor cliënten zo goed mogelijk te (blijven) organiseren. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor Groenhuysen. Groenhuysen is altijd een organisatie (geweest) die de kwaliteit van zorg en het leveren van aansprekende zorg aan de cliënt hoog in het vaandel heeft staan. Dat cliënten dit ook zo ervaren blijkt uit de hoge klanttevredenheidscijfers. De Raad van Bestuur heeft zichzelf ten doel gesteld om Groenhuysen een toekomstbestendige organisatie te laten zijn en blijven. Vanuit het Rijnlandsgedachtengoed is een koers ingezet die richting geeft aan de verdere ontwikkeling van zelfregie van professionals rondom het klantproces en de daarbij horende integrale

verantwoordelijkheid van het zorgmanagement. Andere thema’s binnen de organisatieontwikkeling zijn onder meer: strategische personeelsplanning, dienstenportfolio, vastgoedstrategie, de ombuiging van de zorgexploitatie en de samenwerking met externe stakeholders. (zie het strategisch kompas 2021-2023)


DE ORGANISATIE

Groenhuysen heeft als rechtsvorm een stichting en kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. De activiteiten van Groenhuysen zijn onderverdeeld in managementgebieden. De resultaat-verantwoordelijke managers worden rechtstreeks aangestuurd door een hoofd Zorg en hoofd Behandeling & Expertise. De stafgebieden binnen Groenhuysen zijn onderverdeeld in de concernstaf, HRM, business control en bedrijfsvoering. Deze stafgebieden worden, net als het hoofd Zorg en hoofd Behandeling & Expertise, aangestuurd door de Raad van Bestuur. 


Medezeggenschap is belangrijk binnen Groenhuysen. Voor klanten en hun vertegenwoordigers is voor elke woonvoorziening een cliëntenraad ingesteld en op organisatieniveau is er een centrale cliëntenraad. Voor medewerkers is er één ondernemingsraad. Daarnaast heeft de organisatie ook een VVAR (Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad).


HET ZELLEBERGENKWARTIER

Centrum voor Wonen & Zorg Het Zellebergenkwartier ligt aan de rand van het centrum van het gezellige Oudenbosch. Met in de buurt het haventje en natuurlijk de beroemde Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara; een replica van de Sint Pieter in Rome. Het Zellebergenkwartier speelt een centrale rol in Oudenbosch. De locatie zorgt niet alleen voor de verbinding tussen bewoners, medewerkers en vrijwilligers, maar nodigt ook omwonenden uit om elkaar te ontmoeten. Een samenkomst van jong en oud, waarbij het leveren van aansprekende persoonlijke zorg bovenaan staat. Klanten en hun welzijn staan voorop, met het doel om samen het dagelijks leven vorm te geven.


Het Zellebergenkwartier bestaat uit drie grote afdelingen, die met elkaar verbonden zijn door de centrale ruimtes. Binnen Het Zellebergenkwartier wordt een breed scala aan zorg geboden. Van zorg bij een zelfstandige woonsetting (De Zellebergen) tot complexe zorg voor bewoners met dementie die extra bescherming nodig hebben (Oostkwartier). Daarnaast wordt complexere zorg voor zowel somatiek als psychogeriatrie in een open setting met groepswonen geboden (De Brug).


De Zellebergen – zelfstandig wonen met zorg

In de zes woontorens van De Zellebergen wordt rekening gehouden met ruimte, veiligheid en comfort zodat cliënten met een eventuele beperking prima uit de voeten kunnen. De 117 ruime en comfortabele appartementen zijn bedoeld voor mensen met een lichte zorgvraag. Voor alle appartementen geldt dat deze bedoeld zijn voor cliënten die zelfstandig kunnen wonen.


De Brug – gezamenlijk wonen met open setting

De Brug biedt kleinschalig wonen met beschikking over een tweekamerappartement. De Brug bestaat uit vier woonlagen met op elke woonlaag elf of twaalf appartementen en biedt in totaal plaats voor 46 cliënten.


Oostkwartier – gezamenlijk wonen met gesloten setting

In Oostkwartier wonen cliënten in een beschermde omgeving met zorg en behandeling voor mensen met dementie. De afdeling heeft zes woongroepen waar plaats is voor maximaal negen cliënten per woongroep.


In totaal verblijven 227 cliënten op locatie Het Zellebergenkwartier en werken er ruim 200 medewerkers. Zij zijn werkzaam op het gebied van Welzijn, Zorg, Behandeling & Begeleiding en Facilitair.


DE FUNCTIE VAN LOCATIEMANAGER

Samen met een collega manager ben je integraal verantwoordelijk voor Het Zellebergenkwartier. Medewerkers zijn belangrijk en onmisbaar op locatie voor zowel de cliënten als de organisatie. Als Manager bij Het Zellebergenkwartier faciliteer je medewerkers in deze sprankelende organisatie waar aansprekende persoonlijke zorg wordt geboden. Dit doe je door zichtbaar en benaderbaar te zijn voor de locatie, je draagt hierin een duidelijke visie uit. Jij weet wat er nodig is op de werkvloer en handelt hiernaar, waarbij je het eigenaarschap en regelruimte zo veel mogelijk bij de medewerkers legt. Met jouw authenticiteit en natuurlijk leiderschap weet jij het werkplezier van medewerkers te vergroten en hen te binden en te boeien. Daar krijg jij energie van! Je weet feilloos aan te sluiten in de ontwikkelfase van de diverse teams en te schakelen tussen
nabijheid en afstand met als doel de samenwerking binnen de verschillende afdelingen en onderling te optimaliseren.


Om alle veranderingen en ontwikkelingen binnen de zorg te blijven volgen en implementeren ga je op zoek naar nieuwe en slimme manieren om het werk makkelijker, beter én leuker te maken. Dit doe je samen met de medewerkers en je collega managers maar je gaat ook proactief in contact met het externe netwerk en andere samenwerkingspartners om te onderzoeken wat je in gezamenlijkheid kunt realiseren.


Als Manager draag je ook zorg voor een complete, efficiënte en gezonde bedrijfsvoering. Dit betekent dat je optimale resultaten behaalt als het gaat om kwaliteit van zorg en tevredenheid van cliënten en bewoners. Dit doe je onder andere door jouw functionarissen zoals de facilitair coördinator en de kwaliteitsverpleegkundige op een goede manier in te zetten. Je ben uiteraard ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg op de locatie. Dit ben je samen met de Specialist Ouderengeneeskunde die verbonden is aan jouw locatie. Je werkt nauw samen met een collega Locatiemanager en vormt hiermee een complementair duo. Een duo dat op elkaar inspeelt, van elkaar wil leren en werkt aan een duidelijke taakverdeling. Zelf

reflecterend vermogen en daadkracht zijn dan ook van belang. Je rapporteert aan het hoofd Zorg.

Vereisten

  • Strategisch ben jij sterk, heb je oog voor de grote lijnen en heb jij een duidelijke visie ten aanzien van de invulling van deze rol. Je brengt duidelijkheid en structuur en pakt zaken stapsgewijs op vanuit jouw ervaring met veranderprocessen.
  • Tegelijkertijd ben jij iemand met de voeten in de klei en zoek je juist de verbinding met de werkvloer om de samenwerking te optimaliseren. Je gelooft in dialoog en co-creatie.
  • Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau en ervaring als manager. Bij voorkeur heb je een passende HBO opleiding in de richting van management in de zorg.
  • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving binnen de zorg. Daarnaast ben je bekend et diverse samenwerkingspartners binnen de zorg om de kwaliteit en het niveau van de zorg en het welzijn van cliënten te waarborgen.


COMPETENTIES

  • Binnen een complexe omgeving weet jij het overzicht te bewaren, waarbij je rekening houdt met belangen van bijvoorbeeld SO’s en andere collega managers. Jij begrijpt dat goede communicatielijnen van cruciaal belang zijn.
  • Met enthousiasme en een positieve mindset ga jij de verbinding aan met de medewerkers om samen tot resultaten te komen. Jouw stijl van leidinggeven is Rijnlands en je bent in staat dit situationeel aan te passen (stijlflexibel). Daarbij ben je hard op de inhoud en zacht op de relatie.
  • Je hebt het lef om dingen anders te doen. Confrontaties ga je hierbij niet uit de weg. Tegelijkertijd weet je de goede werksfeer te behouden.


ARBEIDSVOORWAARDEN

  • Afhankelijk van je opleiding en ervaring word je ingeschaald in FWG 60 of 65 binnen de CAO VVT.
  • Een contract voor 36 uur per week. Het betreft een jaarcontract met de intentie deze om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd
  • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaal vriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding, mobiele communicatiemiddelen, thuiswerkplek, sportabonnement of extra verlof.


PROCEDURE

De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham B.V. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies.


De data voor de gesprekken Groenhuysen worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure en bij indiensttreding zal gevraagd worden naar een verklaring omtrent gedrag (VOG).


SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085- 0479149. Uw sollicitatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via www.tonnievanham.nl/vacatures.

Details

of